Tin hoạt động

Ngày (01/4), Sở KH&CN Bình Định đã tổ chức công bố Quyết định điều động bổ nhiệm bà Hồ Thị Thanh Hà làm Chánh Văn phòng Sở, Ông Huỳnh Xuân Trường làm Trưởng Phòng quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ. ..
Sẽ có hỗ trợ cho DN thực hiện trích lập quỹ phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh cùng các ..
Cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh mới có 3 DN thực hiện báo cáo trích lập quỹ phát triển KH&CN (sau đây gọi tắt là quỹ), dù đây là chính sách quan trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong ..
Ngày 09/3/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì kỳ họp quý I/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh ..
Theo một số tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước, để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, bên cạnh các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và các Viện nghiên cứu, trường đại học đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ; Chính phủ các nước ..
Ngày (16/3), Sở KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2017 và triển khai công tác năm 2018, về dự có lãnh đạo UBND huyện thành phố, các phòng kinh tế và các sở ngành liên quan. ..