Hội thảo trích lập Quỹ Phát triển KH&CN trong doanh nghiệp

Quản trị viên 26/01/2021 Tin hoạt động

Ngày 16.12, tại TP. Quy Nhơn, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo Trích lập quỹ phát triển KH&CN trong doanh nghiệp năm 2020. Quỹ phát triển KH&CN với chức năng tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN cũng như tư vấn đánh giá xét chọn các nhiệm vụ KH&CN. 

Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Lê Công Nhường, Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN mong muốn Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt thêm thông tin, quy định và vận dụng trong việc trích lập, sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ, đồng thời tháo gỡ, giải đáp một số vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình trích lập và sử dụng quỹ này.

Trong 9 dự án KHCN đã được Quỹ phát triển KH&CN cho vay ưu đãi trong đó có 3 Dự án SXTN, 6 Dự án đổi mới công nghệ với tổng vốn cho vay: hơn 10 tỉ. Trong đó có 5 Dự án hoàn thành mục tiêu, 2 Dự án đạt kết quả nổi bật, tạo ra được sản phẩm mới trên địa bàn, được thị trường chấp nhận. Số đề tài nghiên cứu khoa học được thẩm định từ năm 2016-2020 là 70 đề tài dự án, kính phí cấp cho các đề tài dự án là trên 30 triệu và tăng hàng năm. Trích lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ là cần thiết, vì Quỹ Phát triển KH&CN sẽ thúc đẩy quá trình đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất - kinh doanh và đời sống, góp phần đổi mới công nghệ ở các đơn vị sản xuất và tăng cường năng lực công nghệ trong nước.

Ông Thái Hoàng Uẩn, PGĐ Quỹ phát triển KH&CN cho biết Quỹ phát triển KH&CN có hoạt động hỗ trợ mới

Cũng tại Hội thảo, Ông Thái Hoàng Uẩn, PGĐ Quỹ phát triển KH&CN đã giới thiệu các quy đinh cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như cho biết Quỹ phát triển KH&CN có hoạt động hỗ trợ mới như: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam; Tham dự và trình bày báo cáo khoa học (oral presentation) tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tổ chức ở nước ngoài; Thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn (dưới 6 tháng) của nhà khoa học, nghiên cứu sinh đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ tại các tổ chức khoa học, phòng thí nghiệm ở nước ngoài mà trong nước chưa có đủ điều kiện thực hiện; Hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; Xuất bản công trình khoa học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn, là kết quả của đề tài/dự án do Quỹ hoặc nguồn ngân sách khác của Nhà nước tài trợ; Hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm của nhà khoa học đầu ngành; Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Tin ảnh Lê Tuấn

Các tin liên quan