Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo KH&CN phải đi trước một bước

Quản trị viên 27/01/2021 Tin hoạt động

Tham luận tại Hội thảo "Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"  do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Bình Định tổ chức ngày 3/12, tại thành phố Quy Nhơn, TS. Trần Hữu Lý- Viện Trưởng  Viện Kỹ thuật cơ giới (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh: Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đất nước, Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những thử thách của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi hoạt động nghiên cứu, sáng tạo KH&CN phải đi trước một bước.

Đại biểu dự Hội thảo

Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự là cơ quan nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ đầu ngành về lĩnh vực cơ giới quân sự và bảo đảm kỹ thuật trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng)  với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển theo phương châm “thiết thực - đổi mới- sáng tạo - kịp thời - hiệu quả”, Viện đã khẳng định được vị thế, vai trò chủ thể nghiên cứu ứng dụng KH&CN quân sự phục vụ công tác đảm bảo kỹ thuật trong quân đội, tích cực tham gia xây dựng và phát triển KT – XH, bảo vệ an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Theo TS. Trần Hữu Lý, hàng năm Viện chủ trì 15-20 đề tài KH&CN các cấp và trên 50 nhiệm vụ kỹ thuật nhằm phát triển và ứng dụng các thành tựu KH&CN phục vụ công tác đảm bảo kỹ thuật, bảo đảm trang bị cho quân đội, cũng như phục vụ xây dựng, phát triển KT – XH, an ninh quốc phòng. Đặc biệt trong những năm gần đây, Viện đã đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, thiết kế chế tạo các trang thiết bị cơ khí động lực trang bị cho trạm, xưởng, lực lượng công binh thi công vùng biển đảo hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp Quốc…Hầu hết các sản phẩm của Viện đều có hàm lượng KH&CN cao, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, góp phần thiết thực trong hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật của quân đội, mang lại hiệu quả KT – XH, an ninh quốc phòng. Điển hình như công trình “Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe thiết giáp cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình” giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam 2018 và “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thi công khoan hạ cọc ống thép phù hợp với điều kiện thi công ở đảo Trường Sa” giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam 2019.

TS. Trần Hữu Lý- Viện Trưởng  Viện Kỹ thuật cơ giới (Bộ Quốc phòng) tham luận tại Hội thảo

Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đất nước, Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những thử thách của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi hoạt động nghiên cứu, sáng tạo KH&CN phải đi trước một bước. Để làm được điều đó, các nhà khoa học còn phải tích cực, chủ động nghiên cứu tạo KH&CN mới, bám sát thực tiễn, mạnh dạn tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học hóc búa, phức tạp, đòi hỏi trí tuệ và hàm lượng khoa học cao, tham gia vào quá trình thực đẩy sự phát triển của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nhằm tạo động lực và cho việc ứng dụng các thành tựu, kết quả của nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào KT-XH, bảo vệ an ninh quốc phòng.

Tin ảnh Lê Tuấn

 

Các tin liên quan