Tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KH và CN trong năm 2021

Quản trị viên 27/01/2021 Tin hoạt động

Ngày 15.1, Sở KH&CN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, lãnh đạo các sở, ban, ngành,  các huyện, thị xã, thành phố cùng viện, trường và doanh nghiệp hoạt động KH&CN.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, đánh giá cao những đóng góp tích cực của hoạt động KH&CN vào sự phát triển chung của địa phương thời gian qua. Tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KH&CN trong năm 2021. Trong thời gian đến, tập trung các lĩnh vực trọng điểm, đột phá. Nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong đời sống. Tận dụng cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, đổi mới công nghệ, phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2020, ngành KH&CN đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 05 tập thể Lao động xuất sắc và 8 cá nhân và một tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN. Hội nghị cũng nhận được nhiều tham luận, ý kiến của các đơn vị quản lý, hoạt động KH&CN như tham luận của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với việc tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN tham gia hoạt động khoa học công nghệ năm 2020; Kết quả hoạt động KH&CN trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong thời gian tới trên địa bàn huyện Phù Mỹ; Giới thiệu một số kết quả ứng dụng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vào sản xuất tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây lắp Hùng Vương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Hải Giang trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể Lao động xuất sắc

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025. Hỗ trợ các DN trên địa bàn tỉnh xây dựng các dự án tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Tổ chức tư vấn, đánh giá các nhiệm vụ KH&CN đã được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai và thực hiện các đề tài, dự án đã được Bộ KH&CN phê duyệt năm 2021, như Đề tài “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nano bạc từ chitosan vỏ tôm góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường trong chế biến thủy sản và phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Bình Định”. Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ vi sinh góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và phục vụ nông nghiệp sạch tại Bình Định”...

Tin ảnh Lê Tuấn

 

Các tin liên quan