Thông báo về việc công bố danh mục đề cương ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa hoc và Công nghệ Bình Định năm 2021

Quản trị viên 06/08/2021 Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SKHCN ngày 18/3/2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo nội dung, hình thức thi và danh mục đề cương ôn tập đối với thi vòng 2 như sau:

  1. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  2. Hình thức, thời gian thi:

  a) Hình thức thi: Phỏng vấn

  b) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

  c) Thang điểm: 100 điểm.

  d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng  2

3. Đề cương ôn tập: kèm theo thông báo ở các vị trí đăng ký dự tuyển.

Danh mục đề cương ôn tập được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: http://bidifosted.vn/, niêm yết tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

 4. Một số lưu ý:

- Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn tập và sẽ thông báo lịch thi cụ thể theo quy định. Các thí sinh theo vị trí đã đăng ký dự tuyển căn cứ danh mục đề cương ôn tập ở vị trí tương ứng đã ban hành để tìm hiểu và ôn tập.

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong quá trình thi phỏng vấn.

Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định, số điện thoại: 0256.3521761 để được giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 được biết./.

Các tin liên quan