Thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 – Vòng 1

Quản trị viên 05/07/2021 Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-QKHCN ngày 18/03/2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 – Vòng 1, cụ thể như sau:

1. Tài liệu ôn tập -  vòng 1, gồm:

- Phụ lục I: Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung

- Phụ lục II: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh A1 (Dùng cho vị trí văn thư thủ quỹ)

- Phụ lục III: Tài liệu ôn tập môn tiếng anh A2 (Dùng cho vị trí còn lại)

- Phụ lục IV: Tài liệu ôn tập tin học

(Nội dung tài liệu chi tiết kèm theo thông báo)

2. Nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức – vòng 1 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: http://bidifosted.vn/Home, niêm yết tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (tầng 2, 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

3. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ sẽ không tổ chức ôn tập, thí sinh dự tuyển căn cứ danh sách nội dung tài liệu ôn tập đã ban hành để ôn tập tham gia thi tuyển.

Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Quỹ Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0256. 3521761 để được giải đáp.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thông báo để thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển được biết./.

Link đính kèm:

http://bidifosted.vn/Home/ChiTietVanBan/45

http://bidifosted.vn/Home/ChiTietVanBan/46

http://bidifosted.vn/Home/ChiTietVanBan/47

http://bidifosted.vn/Home/ChiTietVanBan/48

Các tin liên quan