THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BỔ SUNG VIÊN CHỨC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021

Quản trị viên 21/05/2021 Thông báo

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2021 làm việc tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1.    Nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2.    Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển

3. Chi tiết thông tin tuyển dụng: Theo thông báo số 54/TB-QKHCN ngày 20/05/2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: http://bidifosted.vn/.

4. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 24/05/2021 đến hết ngày 22/06/2021 (trong giờ hành chính).

5. Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm theo Thông báo số 54/TB-QKHCN ngày 20/05/2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ), kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ thí sinh) và 02 ảnh 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh) tại Văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: tầng 3, số 208 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì); trường hợp có vướng mắc, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0256.3521761 trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.

Link kèm theo:

http://bidifosted.vn/Home/ChiTietVanBan/52

http://bidifosted.vn/Home/ChiTietVanBan/36


Các tin liên quan