Thông tin chi tiết văn bản 06/QĐ-QKHCN

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 06/QĐ-QKHCN
Trích yếu Quyết định công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
Tài liệu đính kèm