Thông tin chi tiết văn bản 01/QĐ-QKHCN

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 01/QĐ-QKHCN
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển)
Tài liệu đính kèm