Thông tin chi tiết văn bản 145/TB-HĐTDVC

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 145/TB-HĐTDVC
Trích yếu Thông báo sách thí sinh dự thi theo số báo danh, phòng thi, sơ đồ bố trí thi, kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển)
Tài liệu đính kèm