Thông tin chi tiết văn bản 137/TB-HĐTDVC

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 137/TB-HĐTDVC
Trích yếu Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển viên chức (xét tuyển) tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021
Tài liệu đính kèm