Thông tin chi tiết văn bản 45/QĐ-UBND

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 45/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
Tài liệu đính kèm