Thông tin chi tiết văn bản 116/QĐ-QKHCN

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 116/QĐ-QKHCN
Trích yếu Quyết định công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định
Tài liệu đính kèm