Thông tin chi tiết văn bản 65/TB-HĐTDVC

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 65/TB-HĐTDVC
Trích yếu THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021 (sau khi bổ sung tuyển dụng viên chức)
Tài liệu đính kèm