Thông tin chi tiết văn bản 50/TB-HĐTDVC

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Quỹ phát triển KH&CN Bình Định
Số ký hiệu 50/TB-HĐTDVC
Trích yếu Thông báo nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ năm 2021 - vòng 1
Tài liệu đính kèm