Thông tin chi tiết văn bản 02/2015/TT-BKHCN

Quản trị viên Văn bản hiện hành
Hình thức văn bản Văn bản hiện hành
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Số ký hiệu 02/2015/TT-BKHCN
Trích yếu Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Tài liệu đính kèm