Thông tin chi tiết văn bản 13/2012/NĐ-CP

Quản trị viên Văn bản hướng dẫn
Hình thức văn bản Văn bản hướng dẫn
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Số ký hiệu 13/2012/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ Sáng kiến
Tài liệu đính kèm